Poniżej znajduje się link do materiałów dotyczących regulaminu oceny pracy nauczyciela, który został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html#

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/materialy-do-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-szkola_29.06.18-1.pdf

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/materialy-do-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-przedszkole_29.06.18.pdf

Materiał przedstawia propozycję:

  • konstrukcji regulaminu,
  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.