Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie, na spotkania aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014 -2020 
 

Terminy spotkań

23.08.2022 r. godzina 19:00 - Świetlica Wiejska Ochotnicznej Straży Pożarnej w Brzezinach

25.08.2022 r. godzina 18:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

26.08.2022 r. godzina 17:30 - Sieldisko Janczar w Pstrągowej