INFORMACJA

Sołtys wsi Babica zawiadamia, że wydawanie worków na odpady komunalne na II półrocze 2022r.
odbędzie się: 7 (czwartek) w godz. od 9:00 - 15:00 i 9 (sobota) w godz. od 9:00 - 14:00 lipca 2022r.
w Domu Ludowym w Babicy.

Sołtys Wsi
Jan Łyszczak