Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019

 

DO POBRANIA
 

- INFORMACJA

- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

- LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA

- PISMO

- OŚWIADCZENIE 1

- OŚWIADCZENIE 2