Gmina Czudec

Projekty

Projekty

Projekty 2002-2007

Do pobrania:
Remont Domu Kultury w CzudcuPobierz
Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu (dawna Synagoga)Pobierz
Budowa społeczeńtwa informacyjnego gminy CzudecPobierz
Gminne Centrum Informacji w CzudcuPobierz
Remont budynku Szkoły Podstawowej im. S. Konarskiego w ZaborowiePobierz
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie CzudecPobierz
Przebudowa dróg gminnychPobierz
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi BabicaPobierz
Zestawienie projektówPobierz

Projekty 2007-2011

Do pobrania:
Budowa oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości BabicaPobierz
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości WyżnePobierz
Budowa oświetlenia ulicznego w PstrągowejPobierz
Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy CzudecPobierz
Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy CzudecPobierz
Zakup mikrośmieciarki do wywozu śmieciPobierz

Projekty 2008-2010

Do pobrania:
Zestawienie ProjektówPobierz

Projekty 2012

Do pobrania:
Budowa centrum sportu i rekreacji gminy CzudecPobierz
Budowa Sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowejPobierz
Remont gminnego targowiska w miejscowości CzudecPobierz