Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Gmina Czudec - oficjalny serwis internetowy

KOMUNIKAT ZW-K - bakterie "Grupy Coli"

W związku z wykryciem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie bakterii „GRUPY COLI” ZW-K w Czudcu informuje odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania w Nowej Wsi (Pstrągowa, Zaborów, Nowa Wieś), że wodociąg jest cały czas dezynfekowany i płukany...