Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Gmina Czudec - oficjalny serwis internetowy

Wybory Ławników

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników na kadencję 2020-2023...