Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Gmina Czudec - oficjalny serwis internetowy

Zakład Wodno-Kanalizacyjny - e-faktury

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu przypomina o możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej. W tym celu należy odesłać wypełniony formularz (wzór zamieszczony poniżej) na nasz adres lub skan tego dokumentu na adres mailowy. W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do korzystania z takiej formy otrzymywania faktur. Dane adresowe: Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu ul. Starowiejska 1 38-120 Czudec e-mail: gwk@czudec.pl

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi...