Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Uroczyste wręczenie Ks. Józefowi Trzeciakowi medalu „Zasłużonego dla gminy Czudec”

Uroczyste wręczenie Ks. Józefowi Trzeciakowi medalu „Zasłużonego dla gminy Czudec”

Uroczyste wręczenie Ks. Józefowi Trzeciakowi medalu
„Zasłużonego dla gminy Czudec”

  

W dniu 13 kwietnia br. w Kościele Parafialnym w Babicy, podczas mszy świętej odbyło się uroczyste wręczenie Ks. Józefowi Trzeciakowi medalu „Zasłużonego dla gminy Czudec”. W imieniu władz samorządowych Wójt gminy Pan Stanisław Gierlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Stec oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kołodziej złożyli gratulacje Księdzu Trzeciakowi z okazji Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa oraz 25-lecia objęcia funkcji Proboszcza Parafii w Babicy. Wójt zwrócił szczególną uwagę na działalność Księdza związaną z przygotowaniem Misterium Męki Pańskiej, które to było organizowane w Babicy przez 10 lat, przez co stało się tradycją tej miejscowości. Gromadziło corocznie kilka tysięcy widzów nie tylko z Gminy Czudec, ale również z całego województwa. Następnie poinformował zebranych, iż w uznaniu za wybitne zasługi w dziedzinie kultury oraz promocji gminy, a także całokształt działalności, decyzją z dnia 8 kwietnia br. Kapituła postanowiła odznaczyć Księdza Tytułem „Zasłużony dla gminy Czudec”.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Ks. Józef Trzeciak pochodzi z Bratkowic, funkcję proboszcza Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Babicy pełni od lutego 1983 r. Od pierwszych dni pobytu w Babicy z właściwą sobie energią przystąpił do organizowania życia religijnego młodej jeszcze wspólnoty parafialnej. Pracę w Babicy rozpoczął od rozbudowy kościoła parafialnego poprzez dobudowanie górnej kondygnacji, zadbał o estetyczny i funkcjonalny wygląd kościoła. Pod jego kierunkiem obejście Kościoła zostało wyprofilowane i wyłożone płytkami, a teren wokół częściowo ogrodzony. Przeprowadził remont plebani oraz dokończył budowę domu parafialnego, który służy organizowaniu imprez kulturalnych w Babicy. Ks. Trzeciak wiele uwagi poświęca utrzymaniu cmentarza parafialnego, na którym za jego przyczyną wybudowano kaplicę, utworzono alejki, zasadzono krzewy oraz wykonano drogę dojazdową. Z jego inicjatywy został urządzony parking przy kościele, który służy również młodzieży do gry w siatkówkę i innych gier sportowych. Ks. Trzeciak angażuje się również w działania samorządu gminy Czudec – wspierał go w realizacji inwestycji, takich jak gazyfikacja, budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Babica. Również aktywnie działa na rzecz Zespołu Szkół w Babicy – był jednym z inicjatorów nadania szkole imienia Jana Pawła II. Ks. Trzeciak jest osobą, która dostrzega problemy ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych – często służy im wsparciem duchowym oraz pomocą materialną. Od wielu lat pełni funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Babicy, a w roku 2007 został mianowany kanonikiem kapituły przy Kolegiacie Strzyżowskiej. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Księdza Trzeciaka związana z organizacją Misterium Męki Pańskiej. Misterium było organizowane w Babicy przez 10 lat, przez co stało się tradycją tej miejscowości. Gromadziło corocznie kilka tysięcy widzów nie tylko z gminy Czudec, ale również z całego województwa.