Gmina Czudec

Gminna sieć komputerowa

Gminna sieć komputerowa

INFORMACJA

Dotyczy kroków, jakie należy podjąć, aby zostać użytkownikiem gminnej sieci komputerowej.

1. Użytkownik musi sprawdzić, czy spełnia warunki techniczne, wymagane do podłączenia do gminnej sieci komputerowej (widoczność optyczna z miejsca gdzie będzie montowana antena odbiorcza do punktu nadawczego). Jeżeli użytkownik ma możliwość wypożyczenia urządzeń może sprawdzić łączność, ponieważ wszystkie nadajniki działają.

2. Użytkownik musi wyposażyć się w zestaw umożliwiający podłączenie do gminnej sieci komputerowej, najprostszy zestaw to:

  •  karta sieciowo-radiowa, standard 802.11b/g
  •  antena odbiorcza, której moc należy wyznaczyć na podstawie odległości między punktem odbiorczym a nadawczym
  •  kabel łączący obydwa urządzenia

3. Użytkownik musi wypełnić kompletny wniosek i złożyć go w Urzędzie Gminy pokój nr 5 (Sekretariat).

4. Administrator rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję o podłączeniu lub nie podłączeniu użytkownika do GSK.

Uwaga:

Z GSK mogą korzystać mieszkańcy spełniający warunki techniczne, nie posiadający zobowiązań wobec gminy.

Włączenie i korzystanie jest nieodpłatne bezterminowo.
Użytkownik ponosi tylko koszty urządzeń, które są jego własnością.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 17-71-72-127


Serwery DNS


DNS1 -  10.0.0.1
DNS2 -  91.189.221.38

Pozostałe ustawienia nie uległy zmianie.Informacja GSK

W związku z dużą ilością spamu wysyłanego z GSK został zablokowany port 25, który odpowiada za wysyłanie poczty bez autoryzacji. Ma to na celu zablokowanie spamerów.

 

Niektóre punkty dostępowe GSK umożliwiają korzystanie z technologii 5Ghz.

Lokalizacje oraz nazewnictwo punktów:

- Babica ( X4-1 , X12-1 , X3-5)
- Wyżne (X14-1)
- Przedmieście Czudeckie (X50-1)
- Czudec (X18-4 , X15-3, X28-4)
- Nowa Wieś (X7-1 , X37-3)
- Pstrągowa (X8-1 , X25-1)

 

Więcej informacji można uzyskać od administratora sieci.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.