Wioska położona jest nad Wisłokiem, liczy 1215 mieszkańców. Mieszkańcy Babicy korzystają z wodociągu, a obecnie została oddana do użytku kanalizacja, wieś jest zgazyfikowana i stelefonizowana.

Po wielu wysiłkach ze strony ludności tejże wsi powstała w Babicy parafia rzym. katol. Babica swoim krajobrazem przyciąga wielu turystów o każdej porze roku. Zimą turyści mogą korzystać z dobrze przygotowanych stoków narciarskich, latem są znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych, jazdy konnej i rowerowej. Istnieje tu również kilka gospodarstw agroturystycznych. Zwiedzając Babicę należy zwrócić uwagę na budynki dworskie wraz z dobrze zachowanym, okalającym je parkiem. Obecnie znajduje się tutaj Dom Pomocy Społecznej.

Szkoła Babicalas Babica

Strona Internetowa
strona internetowa BabicyZachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową miejscowości Babica http://babica.czudec.pl/