Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Zmiana warunków korzystania z bezpłatnego Internetu

Zmiana warunków korzystania z bezpłatnego Internetu

 

Informujemy mieszkańców Gminy Czudec, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z decyzji wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zakresie świadczonej przez Gminę Czudec usługi bezpłatnego dostępu do Internetu. W związku przepisami ustawy „Prawo telekomunikacyjne” została wydana przez UKE decyzja dla Gminy Czudec, która określa zasady świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.
 
Zatem od nowego roku bezpłatne korzystanie z Internetu będzie możliwe po spełnieniu następujących wymagań: 
- maksymalna przepustowość łączy, dla wysyłania i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 512 kbit/s,
- łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami wynosić będzie co najmniej 15 min (tzw. hotspoty), 
- miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych) będzie wynosił 1GB.
 
Powyższe ograniczenia UKE nakłada na wszystkie samorządy, które chcą świadczyć usługę bezpłatnego dostępu do zasobów Internetu. Ograniczenia te mają na celu ochronę konkurencji przed świadczeniem usługi dostępu do Internetu poniżej cen rynkowych. Internet gminny nie może zastępować komercyjnych usług, a uzyskany w ten sposób dostęp ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie korzystania wyłącznie z podstawowych funkcji sieci (np. odbieranie i wysyłanie e-mali).
 
Decyzja wydana przez UKE spowoduje niestety ograniczenia w korzystaniu z bezpłatnego Internetu, aczkolwiek nadal będzie to możliwe, jednak na warunkach wyżej opisanych. Informujemy również, że wdrożenie zaleceń UKE nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie użytkowników GSK w zakresie dostosowania wykorzystywanych przez mieszkańców urządzeń do odbioru Internetu – dotychczasowo używane nie wymagają wymiany.