Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

- ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH -

 

WNIOSKI DO POBRANIA 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych -

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -