Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW W GOPS W CZUDCU OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW W GOPS W CZUDCU OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW

OBOWIĄZUJĄCE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUDCU

OD DNIA 25 MAJA 2020 R.

Obsługa klientów GOPS będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów

 

 1. Klienci będą obsługiwani przez pracowników GOPS po uprzednim umówieniu się telefonicznym na spotkanie.
 2. Dane klienta i rodzaj sprawy do załatwienia wpisuje obowiązkowo do prowadzonego rejestru pracownik pełniący dyżur.
 3. Na terenie GOPS jednocześnie może przebywać 1 osoba.
 4. Każdy klient korzysta z maski ochronnej zasłaniającej usta i nos, dezynfekuje ręce przez wejściem do GOPS.
 5. Dyżurujący pracownik ustala z klientem jaką sprawę ten zamierza załatwić, powiadamia telefonicznie właściwego pracownika.
 6. Klienta, który zgłasza potrzebę rozmowy z pracownikiem socjalnym kieruje się do pokoju Nr 5 – stanowiska ds. pierwszego kontaktu.
 7. Klient przebywa w GOPS, będąc w masce.
 8. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientem
   a pracownikiem 1-1,5m.
 9. Formalności po stronie klienta w GOPS są ograniczone. Wydawane są wnioski do uzupełnienia, które klient po całkowitym uzupełnieniu, poza Ośrodkiem wraz z kompletem dokumentów umieszcza w przedsionku GOPS w skrzynce, gdzie każdy dokument jest poddawany 24 - godzinnej kwarantannie.