Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy - 29/12/2017r.

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy - 29/12/2017r.

 

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Czudcu odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy.

Program sesji :
1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.     Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec. (Czudec)
2)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec. (Pstrągowa)
3)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec. (Wyżne)
4)      w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Czudec nr XXVII/264/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec.
5)    w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2017 nr XX/189/2016 Rady Gminy Czudec z dnia 15 grudnia 2016 r.
6)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/190/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.
3.     Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i działalności Wójta Gminy.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.     Sprawy różne.

 

Przewodniczący RG
Stanisław Kołodziej