Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Wybory do Sejmu i Senatu - 13 października 2019 r.

Wybory do Sejmu i Senatu - 13 października 2019 r.

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SESNATU RZECZYPOSPOLITEJ POSLIEJ - OGŁOSZENIA 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2019 r.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czudec z dnia 2 września 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.