Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Urząd Gminy w Czudcu informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

 

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są:

  • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
  • podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej,
  • członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach do głosowania.

Z listami wyborców można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czudcu, pok. nr 17, w godzinach pracy urzędu.

 

Rolnik, spełniający jedno z powyższych kryteriów, może ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • lista co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej popierających kandydata.

 

Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.pir.xo.pl.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2019 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej Urząd Gminy Czudec, pokój nr 17), w godzinach pracy urzędu.

 

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, który będzie trwać do 11.07.2019 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w zakładce Wybory 2019.