Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

"WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE ROF – PROJEKT PARASOLOWY” - UWAGA !!!

"WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE ROF – PROJEKT PARASOLOWY” - UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z POJAWIANIEM SIĘ W NIEKTÓRYCH MEDIACH NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI NA TEMAT
PROJEKTU PN.  „WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE ROF – PROJEKT PARASOLOWY”, PRZYPOMINAMY, ŻE AKTUALNE
DOKUMENTY I WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW. ROF.ORG.PL 
ORAZ 
NA STRONACH GMIN ROF

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami:
Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” - zmiana z dnia 8.09.2017 r.,
- Wniosek przystąpienia do Projektu - zmiana z dnia 29.08.2017,
- Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie - zmiana z dnia 7.09.2017,
- Wzór karty weryfikacji technicznej - zmiana z dnia 18.07.2017 r.
- Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
- Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
- Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
- Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
- Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - dodatkowy załącznik, zmiana z dnia 8.09.2017