Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

STAŻE ZAWODOWE - zgłoszenia do udziału w projekcie

STAŻE ZAWODOWE - zgłoszenia do udziału w projekcie

 

„Sukces jest kobietą” to projekt realizowany jest przez Nexoris sp. z o.o.  w ramach Priorytetu VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Obejmuje swoim zasięgiem województwo podkarpackie i jest adresowany do grupy docelowej projektu tj. 70 kobiet poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy w wieku od 30 roku życia mieszkających na terenie woj. podkarpackiego.

 

Uczestnicy projektu mają zapewniony:

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną do lat 7 w trakcie stażu,
 • catering na warsztatach oraz kursach zawodowych i szkoleniach kompetencyjnych,
 • szkolenie BHP,
 • badania lekarskie
 • spotkanie z doradcą zawodowym 
 • spotkanie z psychologiem 
 • 9 dniowe warsztaty aktywnego poszukiwania się po rynku pracy 
 • szkolenie kompetencyjne (zgodne z kierunkiem kursu zawodowego) 
 • kurs zawodowy

 

W ramach projektu przewidziano następujące kursy zawodowe do wyboru:

 • pracownik obsługi biurowej
 • techniki sprzedaży
 • opiekunka dziecięca 
 • opiekun osób starszych 
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
 • kucharz
 • specjalista ds. RODO
 • logistyk spedytor

 

Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik projektu weźmie udział w 5 miesięcznym stażu zawodowym ułatwiającym wyjście z bezrobocia, bierności zawodowej i dającym szansę na zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Staż zawodowy jest płatny: 1017 zł netto miesięcznie.

 

Zgłoszenia udziału w projekcie należy przesyłać na adres:

Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów 

CH Europa IV Piętro pok. nr 2 

z dopiskiem Sukces jest kobietą!

 

Więcej informacji o projekcie oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo pod adresem: http://www.nexoris.pl/projekty/sukces_jest_kobieta/do_pobrania#tab