Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Staż w Urzędzie Gminy

Staż w Urzędzie Gminy

 

Urząd Gminy w Czudcu poszukuje kandydatów do odbycia  6 – miesięcznego stażu na stanowiskach:

1. Pomoc administracyjna – oferta dla osób do 30 roku życia, preferowane wykształcenie wyższe,

2. Sprzątaczka – oferta dla osób powyżej 30 roku życia.

Po zakończeniu stażu zapewniamy zatrudnienie na 3 miesiące w wymiarze ½ etatu.

Podania o przyjęcie na staż prosimy składać do dnia 22 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Czudcu. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
17-7172100 wew. 34.

Do podania o przyjęcie na staż należy dołączyć CV z formułą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.