Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Składanie zamówień uzupełniających na I część adaptacji podręczników "Nasz elementarz"

Składanie zamówień uzupełniających na I część adaptacji podręczników "Nasz elementarz"

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informujemy, że do dnia 2 października 2015 r. została uruchomiona możliwość składania zamówień uzupełniających na I część adaptacji podręczników „Nasz elementarz", oraz część Ia do kształcenia zintegrowanego i część I do matematyki adaptacji podręczników „Nasza szkoła" w wersjach dostosowanych odpowiednio do potrzeb uczniów niewidomych, słabowidzących, mających trudności w uczeniu się
i komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, oraz niesłyszących i słabosłyszących na płycie DVD w Polskim Języku Migowym. Na podstawie złożonych zamówień zarówno na adaptacje podręcznika do klasy I jak i do II zostaną wygenerowane zamówienia
na następne części poszczególnych adaptacji.

Przy składaniu zamówień uzupełniających prosimy o czujność, by nie zamawiali Państwo ponownie zamówień złożonych już w zamówieniach głównych.
Błędy w zamówieniach znacznie opóźniają przekazanie do szkół wydrukowanych adaptacji.

Jednocześnie informujemy, że do momentu otrzymania wersji papierowych ww. adaptacji możecie je Państwo nieodpłatnie pobierać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl
w zakładce adaptacje podręczników.