Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Regionalny Konkurs Grantowy

Regionalny Konkurs Grantowy

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję
Regionalnego Konkursu Grantowego. W konkursie o dotację w kwocie do 8
500 zł na projekty młodzieżowe mogą ubiegać się fundacje i
stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację
pozarządową. Celem Programu „Równać Szanse” jest wsparcie
inicjatyw młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20
tysięcy mieszkańców), których celem jest rozwój umiejętności
społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Termin składania wniosków mija 25 października 2017 r., do godziny
12.00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej
oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl [2].

W ramach w/w konkursu istnieje możliwość przeprowadzenia w spotkań
informacyjno-szkoleniowych przez Fundację Fundusz Lokalny SMK.
Warunkiem jest zagwarantowanie udziału w w/w spotkaniach min. 20-stu
przedstawicieli organizacji lub innych podmiotów społecznych.
Zapraszamy do kontaktu z nami i omówienia szczegółowych zasad
organizacji spotkań, jak również kierowania ewentualnych pytań -
tel.: 517-370-383.