Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

PSZOK w sierpniu

PSZOK w sierpniu

Urząd Gminy Czudec informuje, że w miesiącu sierpień 2020 r.  PSZOK będzie otwarty w następujących terminach:

- sobota – 08.08. 2020 r.  od 8.00 do 12.00

- piątek – 14.08.2020 r. od 13.00 do 17.00

- sobota – 22.08. 2020 r.  od 8.00 do 12.00

- piątek – 29.08.2020 r. od 13.00 do 17.00

Przypominamy, że odbiór odpadów należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu: 17 7172148 lub 574 701 736 albo osobiście w Urzędzie Gminy Czudec, pok. 17.

Będą odbierane tylko i wyłącznie odpady zgłoszone wcześniej ze względu na ograniczoną ilość miejsca w kontenerach.

Za rozładunek odpadów dostarczonych do PSZOK i umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach odpowiada oddający odpady.

Właściwy kontener, w którym należy umieścić dany odpad wskazuje pracownik PSZOK.

Do PSZOK można dostarczyć:

- odpady wielkogabarytowe;

- odpady budowlane i remontowe – do 4 m3na rok / gospodarstwo domowe;

- gruz;

- zużyte opony – 4 szt. na rok / gospodarstwo domowe;

- popiół;

- odpady zielone;

- przeterminowane leki;

- zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne.

PSZOK jest zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w miejscowości Przedmieście Czudeckie (dz. nr ewid. 1541/1).