Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Pozytywna weryfikacja formalna wniosku na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej!

Pozytywna weryfikacja formalna wniosku na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej!

Informujemy, że we wrześniu ubiegłego roku Gmina Czudec złożyła wnioseko dofinansowanie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę formalną i znalazł się na zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

W ramach w/w zadania Gmina Czudec zamierza zrealizować inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czudec”, polegającą na budowie sieci wodociągowej do budynków w miejscowościach: Babica „Działy” (482 m.b.), Wyżne DK19 (1 601 m.b.), Wyżne „Rzeki” (484,8 m.b.), Zaborów (1 070 m.b.) i  Pstrągowa „Strachociny” (1 682,5 m.b.), oraz na budowie 6,439 km sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Wieś wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków.

W chwili obecnej Urząd Marszałkowski prowadzi weryfikację merytoryczną w/w wniosku. (UG)