Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

PODPISANA UMOWA. BĘDZIE NOWY MOST NA WISŁOKU W CZUDCU

PODPISANA UMOWA. BĘDZIE NOWY MOST NA WISŁOKU W CZUDCU

 

W dniu dzisiejszym tj. 05.12.2017 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czudec a firmą Skanska na wykonanie zadanie "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" Zadanie to obejmuje: budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Czudec-Wyżne, budowę ścieżki rowerowej oraz linii autobusowej wraz z zatokami, przystankami i parkingami na trasie Niechobrz-Przedmieście Czudeckie-Czudec-Wyżne. Droga Czudec- Wyżne oraz most należą do Powiatu Strzyżowskiego jednak Gmina Czudec realizuje to zadanie ponieważ mogła otrzymać na nie pieniądze z Unii Europejskiej jako członek Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i członek Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. Aby gmina mogła to zadanie zrealizować wcześniej powiat strzyżowski wykonał projekt mostu i na podstawie porozumienia przekazał gminie projekt oraz 15% wkładu własnego. Całość inwestycji opiewa na kwotę 6 491 031,03 zł. brutto, 85 % to pieniądze unijne, jej rozpoczęcie nastąpi jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia a zakończenie zgodnie z umową 31.10.2018 r.