Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

NOWY WZÓR DEKLARACJI ZA ODPADY

NOWY WZÓR DEKLARACJI ZA ODPADY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WZÓR PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI