Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,uprzejmie przypominamy
o przekazywaniu danych do nowego SIO. Poniżej wskazujemy podstawowe obowiązki dotyczące przekazywania danych, które powinny być realizowane we wrześniu.
W związku z początkiem nowego roku szkolnego należy zaktualizować dane uczniów i nauczycieli.
W przypadku uczniów należy:

 • upewnić się, że wszystkim uczniom, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły wprowadzono datę ukończenia szkoły,
 • upewnić się, że wszystkim uczniom, którzy zakończyli uczęszczanie do danej placówki wprowadzono odpowiednio datę zakończenia uczęszczania/nauki,
 • w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą kontynuować naukę w tej szkole należy, używając przycisku „Promuj ucznia” dokonać przeniesienia ucznia do odpowiedniego oddziału zarejestrowanego na nowy rok szkolny,
 • zarejestrować uczniów, którzy w danym roku szkolnym zostali przyjęci do danej szkoły lub placówki oświatowej oraz wypełnić im datę rozpoczęcia nauki/uczęszczania, przypisać do oddziału i przekazać pozostałe dane dziedzinowe.

W przypadku nauczycieli należy:

 • upewnić się, że nauczycielom, których umowy wygasły lub z którymi rozwiązano stosunek pracy wprowadzono daty zakończenia umów,
 • zaktualizować informacje dotyczące wymiaru zatrudnienia w danym roku szklonym oraz przekazać dane o realizowanych obowiązkach,
 • przekazać dane dotyczące wynagrodzenia - w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministrów,
 • przekazać dane dotyczące rozliczenia za drugie półrocze zajęć, o których w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a
  i b ustawy – Karta Nauczyciela - w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie tej ustawy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • zarejestrować nauczycieli, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli pracę w szkole lub placówce oświatowej oraz wypełnić im datę rozpoczęcia umowy oraz przekazać pozostałe dane dziedzinowe związane z umową.

W danych zbiorczych należy:

 • upewnić się, czy przekazane dane dotyczące powierzchni gruntów i pomieszczeń są aktualne i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt,
 • przekazać do 7 września za okres styczeń-sierpień dane dziedzinowe dotyczące:
  • kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami,
  • wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej – w przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
  • wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na jeden etat – w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • przekazać do 10 września za okres styczeń – sierpień dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 1 września br. zmienia się sposób rejestrowania oddziałów i oddziałów dodatkowych oraz sposób przekazywania danych o wymiarze zatrudnienia, obowiązkach nauczycieli oraz o zajęciach, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela. Na stronie https://sio.men.gov.pl/index.php/pomoc/instrukcje-uzytkownika zamieszczono zaktualizowane instrukcje użytkownika.
  Z poważaniem,
  Zespół SIO