W nowej wersji aplikacji nowego SIO 2.19 została zaimplementowana nowa funkcjonalność przekazywania informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO. Powyższa funkcjonalność umożliwia wszystkim użytkownikom nowego SIO realizację obowiązku ustawowego określonego w art. 79 ust. 2 ustawy o systemie informacji oświatowej
http://isap.sejm.gov.pl/

Art. 79. 1. Kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o nieuprawnionym dostępie do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy danych SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub wykorzystaniu tych danych w nieuprawniony sposób.

2. Jeżeli żadne ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, nie nastąpiło, raz na kwartał, w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego kwartału, kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani przekazywać do bazy danych SIO informację o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO.

Aby przekazać informację o niezkłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO należy:

  1. Uruchomić program nowego SIO.
  2. Zalogować się.
  3. Kliknąć przycisk Ustawienia.
  4. Kliknąć sekcję Zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu bazy.
  5. Wybrać rodzaj zakłócenia: Niezkłócone funkcjonowanie lokalnej bazy danych SIO.
  6. Klinąć przycisk Wyślij.

Szczegółowe informacje w instrukcji:
https://INSTRUKCJE/Nadzor_nad_bezpieczenstwem_bazy_danych_SIO.pdf