Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Konferencja podsumowująca główne efekty LSR

Konferencja podsumowująca główne efekty LSR

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza mieszkańców  Gminy Czudec na konferencję podsumowującą  na temat głównych efektów LSR 
 
Termin spotkania: 12.12.2017 r.  godz. 17:00 
 
Miejsce spotkania:  Sala Widowiskowa w Urzędzie Gminy w Czudcu