Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

KOMUNIKAT ZW-K - bakterie "Grupy Coli"

KOMUNIKAT ZW-K - bakterie "Grupy Coli"

W związku z otrzymanym komunikatem PPIS w Strzyżowie Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu informuje odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania w Nowej Wsi (Pstrągowa, Zaborów, Nowa Wieś), że wodociąg jest cały czas dezynfekowany i płukany. Ponadto zlecono wykonanie kontrolnych badań bakteriologicznych, o wynikach których niezwłocznie poinformujemy.

Dodać należy iż zjawisko jest incydentalne ponieważ badania wykonane 02.08.2019 r. oraz 28.08.2019r. w ramach planowanego monitoringu nie wykazały obecności bakterii grupy coli i to w pięciu miejscach na sieci.

Ponadto badania wykonane na Stacji Uzdatniania w Nowej Wsi w dniu 25.07.2019 również nie wykazały obecności tej bakterii.

Z poważaniem
Mariusz Noga
Kierownik Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu
Kom. 501042839
Email: zwk@czudec.pl

Komunikat PPIS w Strzyżowie skierowany do konsumetów wody z wodociądu Czudec zaopatrującego miejscowości: Czudec, Pstrągowa,  Nowa Wieś, Zaborów.