Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych:

Daniel Panek

e-mail: daneosobowe@czudec.pl