Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Informacje o wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej

Informacje o wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej

Urząd Gminy w Czudcu i Komisja Okręgowa nr 148 w Czudcu informuje, że głosowanie w wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej, zaplanowanych na dzień 28 lipca 2019 r. nie odbędzie się.

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych jeżeli w danym okręgu w wyborach do izb powiatowych została zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych okręgowa komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 05.07.2019 r. zostały zgłoszone tylko dwie kandydatury (na przypadające na gminę Czudec dwa mandaty do obsadzenia). Są to Pan Marek Bieszczad z Pstrągowej i Pan Grzegorz Szczygieł z Wyżnego w związku z powyższym Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie nieprzeprowadzania wyborów oraz uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Strzyżowie w kadencji VI.

Obwieszczenie - rejestracja

Obwieszczenie- sklad komisji

Obwieszczenie o nieprzeprowadzeniu wyborów

Obwieszczenie-wybrani