Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Informacja - Żłobek w Czudcu

Informacja - Żłobek w Czudcu

Szanowni Państwo,

informujemy, że podczas sesji w dniu 14 grudnia br. Rada Gminy Czudec podjęła uchwałę obniżającą opłatę stałą za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Czudcu do kwoty 360,00 zł/miesiąc. Dodatkowo – w przypadku ciągłej nieobecności dziecka
w żłobku trwającej co najmniej przez 14 dni kalendarzowych opłata  będzie pomniejszana o połowę.

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

Kontakt: 17 2508515, e-mail: Zlobek@czudec.pl