Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Inf. o naborze wniosków na prace konserwatorskie, restauratorski itp

Inf. o naborze wniosków na prace konserwatorskie, restauratorski itp

Informacja o naborze wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -

Uchwala_Nr_XL28105_w_sprawie_zasad_udzielania_dotacji_na_prace_konsewatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru -