Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

III SESJA RADY GMINY w dniu 31 grudnia 2018 r.

III SESJA RADY GMINY w dniu 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie 

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Czudcu odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Gminy.

Program sesji :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
3) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2018 nr XXXII/323/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 26 stycznia 2018 r.
4) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/324/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący RG

Sławomir Szela