Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Fotowoltaika - 2017/2019

Fotowoltaika - 2017/2019

 

W roku 2017 oraz początkiem 2018 prowadzony był nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W ramach przeprowadzonego naboru zostało złożonych 138 wniosków na terenie naszej gminy z czego 3 wnioski zostały zakwalifikowane na listę rezerwową z powodu zerowej liczy punktów - w maju 2018 r. odbył się przetarg na wykonanie w/w instalacji. W lipcu komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę po czym zostało złożone odwołanie przez drugą najkorzystniejszą ofertę do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie a następnie do Najwyższego Sądu Administracyjnego. W dniu 3 grudnia został wydany ostateczny wyrok nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i wybranie oferty drugiej. W związku z powyższym 4 grudnia komisja przetargowa wybrała ofertę zgodnie z wyrokiem NSA. Początkiem 2019 roku planuje się rozpoczęcie montażu instalacji fotowoltaicznej.