Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Czudcu

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Czudcu

Małgorzata Skalska- Nieroda

Kontakt:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu
ul. Starowiejska 1

38-120  Czudec
telefon: 017 -  7172177
e-mail: zeas@czudec.pl