Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Budowa obwodnicy Czudca rozpoczęta!

Budowa obwodnicy Czudca rozpoczęta!

 

W dniu 23  stycznia br. w Czudcu odbyła się inauguracja prac związanych z budową obwodnicy Czudca. W uroczystym rozpoczęciu prac wzięli udział przedstawiciele Województwa Podkarpackiego: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Maria Kurowska. Obecny był także poseł Wojciech Buczak. Starosta strzyżowski Robert Godek oraz wójt gminy Stanisław Gierlak również uczestniczyli w uroczystości reprezentując samorządy powiatu strzyżowskiego i gminy Czudec. Podczas inauguracji obecni byli także pracownicy Budimex-u (wykonawcy obwodnicy), dziennikarze, mieszkańcy Czudca oraz Ks. proboszcz parafii Czudec Antoni Kocoł, który poświęcił plac budowy. Pan Władysław Ortyl wyraził swoje zadowolenie z realizacji tej inwestycji oraz nadzieję, że dzięki niej otworzą się nowe tereny do inwestowania, do budownictwa, także mieszkaniowego. Budowana obwodnica połączy się planowaną niebawem budową obwodnicy Strzyżowa i w nieco dalszej przyszłości – drogą ekspresową S-19. Poseł Wojciech Buczak podkreślił, że droga ta jest ważną inwestycją, która spowoduje otwarcie komunikacyjne terenów na południu regionu. Starosta Robert Godek skierował do Marszałka WP oraz jego współpracowników podziękowania za przyjęcie do realizacji tej inwestycji i podkreślił historyczne znaczenie tej decyzji. Również Wójt Stanisław Gierlak wyraził zadowolenie z rozpoczęcia budowy i podziękowania dla zarządu województwa podkarpackiego. Wspomniał również o innej, równolegle toczącej się inwestycji  – równie ważnej dla mieszkańców gminy inwestycji tj. budowie mostu na rzece Wisłok w miejscowości Czudec. 

Wykonawcą obwodnicy Czudca jest firma Budimex, która rozpoczęła prace jeszcze końcem ubiegłego roku, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 1 kwietnia 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 85 586 780,19 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 72 748 763,15 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Łączna długość nowego odcinka drogi wyniesie 2,46 km.