Gmina Czudec

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

 

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

 Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 30 maja (wtorek) w godzinach od 8.15 do 10.45 w Urzędzie Gminy Czudec (sala posiedzeń).

 

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie
al. Ł. Cieplińskiego 4,
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
zapytaj@podkarpackie.pl