Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

 

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

 Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 30 maja (wtorek) w godzinach od 8.15 do 10.45 w Urzędzie Gminy Czudec (sala posiedzeń).

 

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie
al. Ł. Cieplińskiego 4,
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
zapytaj@podkarpackie.pl