Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

APEL GOPS

APEL GOPS

Apel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, w związku ze zbliżającą się zimą, zwraca się z prośbą do wszystkich Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym wsparcia. Osoby te szczególnie narażone są na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.

W szczególności prosimy o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka
w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach,
w innych miejscach, a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, dotarciem do domu. Żaden człowiek nie powinien pozostać bez pomocy!

 O wszelkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne gminy, a w szczególności:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, ul. Starowiejska 1 numer telefonu:  17 7172164, 165, 166

- Policję lub Komisariat Policji w Czudcu , 17 2765371 lub 997.